tongue
Psalmi 59:12
Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă care le iese de pe buze: să se prindă în însăşi mândria lor, căci nu spun decât blesteme şi minciuni.
Psalmi 140:9
Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor!
Iov 15:6
Nu eu, ci gura ta te osândeşte, buzele tale mărturisesc împotriva ta.
Proverbe 12:13
În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
Proverbe 18:7
Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. –
Matei 21:41
Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.”
Luca 19:22
Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat;
all that
Psalmi 31:11
Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă fug de mine.
Psalmi 52:6
Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi vor râde de el, zicând:
Numeri 16:34
Tot Israelul, care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit; căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!”
1 Samuel 31:3-7
3
Saul a fost prins în toiul luptei; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit greu.
4
Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă, ca nu cumva aceşti netăiaţi împrejur să vină să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Şi Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea.
5
Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit împreună cu el.
6
Astfel au pierit, în acelaşi timp şi în aceeaşi zi, Saul şi cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele şi toţi oamenii lui.
7
Cei din Israel, care erau dincolo de vale şi dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau şi că Saul şi fiii lui muriseră, şi-au părăsit cetăţile şi au luat-o şi ei la fugă. Şi filistenii au venit şi s-au aşezat în ele.
Naum 3:7
Toţi cei ce te vor vedea vor fugi de tine şi vor zice: „Ninive este nimicită! Cine o va plânge? Unde să-ţi caut mângâietori?
Apocalipsa 18:4
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
Apocalipsa 18:10
Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: „Vai! Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” –