blessest
Psalmi 147:8
El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi.
1 Corinteni 3:6
Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească:
1 Corinteni 3:7
aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.