When
Psalmi 19:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
Psalmi 111:2
Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
Iov 22:12
Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor, ce înalt este!
Iov 36:24
Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!
Romani 1:20
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
work
Psalmi 33:6
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Exod 8:19
Şi vrăjitorii au zis lui faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
Exod 31:18
Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
Luca 11:20
Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.
moon
Psalmi 104:19
El a făcut luna, ca să arate vremurile; soarele ştie când trebuie să apună.
Psalmi 136:7-9
7
Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
8
Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!
9
Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Psalmi 148:3
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
Geneza 1:16-18
16
Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
17
Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,
18
să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Deuteronom 4:19
Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
Iov 25:3
Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?
Iov 25:5
Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;