The fowl
Psalmi 148:10
fiare şi vite toate, târâtoare şi păsări înaripate,
Geneza 1:20-25
20
Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
21
Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22
Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
23
Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
24
Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25
Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Iov 38:39-41
39
Tu izgoneşti prada pentru leoaică şi tu potoleşti foamea puilor de lei,
40
când stau ghemuiţi în vizuina lor, când stau la pândă în culcuşul lor?
41
Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?
Iov 39:1-30
1
Ştii tu când îşi fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată?
2
Numeri tu lunile în care sunt însărcinate şi cunoşti tu vremea când nasc?
3
Ele se pleacă, fată puii şi scapă iute de durerile lor.
4
Puii lor prind vlagă şi cresc sub cerul slobod, pleacă şi nu se mai întorc la ele.
5
Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură?
6
I-am dat ca locuinţă pustiul şi pământul sărac ca locaş.
7
El râde de zarva cetăţilor şi n-aude strigătele stăpânului, care-l mână.
8
Străbate munţii ca să-şi găsească hrana şi umblă după tot ce este verde.
9
Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta? Şi stă el noaptea la ieslea ta?
10
Îl poţi lega tu cu o funie, ca să tragă o brazdă? Merge el după tine, ca să grăpeze bulgării din văi?
11
Te încrezi tu în el, pentru că puterea lui este mare? Şi-i laşi tu grija lucrărilor tale?
12
Te laşi tu pe el, pentru căratul roadelor tale, ca să le strângă în aria ta?
13
Aripa struţului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa şi penişul berzei.
14
Dar struţoaica îşi încredinţează pământului ouăle şi le lasă să se încălzească în nisip.
15
Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare.
16
Este aspră cu puii săi de parcă nici n-ar fi ai ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nicidecum!
17
Căci Dumnezeu nu i-a dat înţelepciune şi nu i-a făcut parte de pricepere.
18
Când se scoală şi porneşte, râde de cal şi de călăreţul lui.
19
Tu dai putere calului, şi-i îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie?
20
Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspândeşte groaza.
21
Scurmă pământul şi, mândru de puterea lui, se aruncă asupra celor înarmaţi;
22
îşi bate joc de frică, nu se teme şi nu se dă înapoi dinaintea sabiei.
23
Zăngăneşte tolba cu săgeţi pe el, suliţa şi lancea strălucesc,
24
fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpăr când răsună trâmbiţa.
25
La sunetul trâmbiţei parcă zice: „Înainte!” De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpeteniilor şi strigătele de luptă.
26
Oare prin priceperea ta îşi ia uliul zborul şi îşi întinde aripile spre miazăzi?
27
Oare din porunca ta se înalţă vulturul şi îşi aşază cuibul pe înălţimi?
28
El locuieşte în stânci, acolo îşi are locuinţa, pe vârful zimţat al stâncilor şi pe vârful munţilor.
29
De acolo descoperă el prada şi îşi cufundă privirile în depărtare după ea.
30
Puii lui îi beau sângele; şi acolo unde sunt hoituri, acolo-i şi vulturul.”
Iov 40:15-24
15
Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
16
Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
17
Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
18
Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
19
El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă.
20
El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
21
Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
22
Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
23
Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
24
Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?
Iov 41:1-34
1
Poţi tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să-i legi limba cu o funie?
2
Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să-i străpungi cu un cârlig falca?
3
Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?
4
Va face el un legământ cu tine ca să-ţi fie rob pe vecie?
5
Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu, ca să-ţi înveseleşti fetele?
6
Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?
7
Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe şi capul cu căngi?
8
Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti.
9
Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a-l prinde: numai să-l vezi şi cazi la pământ!
10
Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?
11
Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.
12
Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui, şi de frumuseţea întocmirii lui.
13
Cine-i va putea ridica veşmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui?
14
Cine va putea deschide porţile gurii lui? Şirurile dinţilor lui cât sunt de înspăimântătoare!
15
Scuturile lui măreţe şi puternice, sunt unite împreună ca printr-o pecete;
16
se ţin unul de altul, şi nici aerul n-ar putea trece printre ele.
17
Sunt ca nişte fraţi care se îmbrăţişează, se apucă şi rămân nedespărţiţi.
18
Strănuturile lui fac să strălucească lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.
19
Din gura lui ţâşnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.
20
Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.
21
Suflarea lui aprinde cărbunii, şi gura lui aruncă flăcări.
22
Tăria lui stă în grumaz, şi înaintea lui sare groaza.
23
Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună, ca turnate pe el, neclintite.
24
Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt.
25
Când se scoală el, tremură vitejii, şi spaima îi pune pe fugă.
26
Degeaba este lovit cu sabia; căci suliţa, săgeata şi pavăza nu folosesc la nimic.
27
Pentru el fierul este ca paiul, arama, ca lemnul putred.
28
Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praştie sunt ca pleava pentru el.
29
Nu vede în ghioagă decât un fir de pai şi râde la şuieratul săgeţilor.
30
Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi: ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.
31
Face să clocotească fundul mării ca un cazan şi-l clatină ca pe un vas plin cu mir.
32
În urmă el lasă o cărare luminoasă; şi adâncul pare ca pletele unui bătrân.
33
Pe pământ nimic nu-i este stăpân; este făcut ca să nu se teamă de nimic.
34
Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.”