So
Psalmi 39:4
„Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.”
Deuteronom 32:29
Dacă ar fi fost înţelepţi, ar înţelege şi s-ar gândi la ce li se va întâmpla.
Eclesiastul 9:10
Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!
Luca 12:35-40
35
Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.
36
Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.
37
Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.
38
Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind!
39
Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
40
Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
Ioan 9:4
Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
Efeseni 5:16
Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.
Efeseni 5:17
De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
that
Iov 28:28
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”
Proverbe 2:2-6
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
6
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
Proverbe 3:13-18
13
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17
Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
Proverbe 4:5
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
Proverbe 4:7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
Proverbe 7:1-4
1
Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele.
2
Ţine sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor.
3
Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4
Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta –
Proverbe 8:32-36
32
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
33
Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.
34
Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele.
35
Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului.
36
Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.”
Proverbe 16:16
Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! –
Proverbe 18:1
Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. –
Proverbe 18:2
Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. –
Proverbe 22:17
Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
Proverbe 23:12
Deschide-ţi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei.
Proverbe 23:23
Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.