satisfy
Psalmi 36:7
Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
Psalmi 36:8
Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.
Psalmi 63:3-5
3
Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
4
Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.
5
Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze,
Psalmi 65:4
Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
Psalmi 103:3-5
3
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5
El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
Ieremia 31:15
Aşa vorbeşte Domnul: „Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plânge copiii; şi nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!”
Zaharia 9:17
O! cât sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoşi! Grâul va înveseli pe tineri, şi mustul, pe fete.
that we
Psalmi 23:6
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.
Psalmi 85:6
Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?
Psalmi 86:4
Înveseleşte sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
Psalmi 149:2
Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
Filipeni 4:4
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!