And let
Psalmi 27:4
Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.
Psalmi 50:2
Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu.
Psalmi 80:3
Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
Psalmi 80:7
Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
Psalmi 110:3
Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
2 Corinteni 3:18
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
1 Ioan 3:2
Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
establish
Psalmi 68:28
Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.
Psalmi 118:25
Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
Iov 22:28
Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
Proverbe 16:3
Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. –
Isaia 26:12
Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi.
1 Corinteni 3:7
aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.
2 Tesaloniceni 2:16
Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,
2 Tesaloniceni 2:17
să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!
2 Tesaloniceni 3:1
Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,