A. M. 2514. B.C. 1490. A Prayer
Numeri 13:1-14
1
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2
„Trimite nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.”
3
Moise i-a trimis din pustiul Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceştia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.
4
Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur;
5
pentru seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori;
6
pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
7
pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;
8
pentru seminţia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;
9
pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;
10
pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;
11
pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
12
pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;
13
pentru seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Micael;
14
pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;
the man
Exod 33:14-19
14
Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.”
15
Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
16
Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”
17
Domnul a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!”
18
Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!”
19
Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”
Deuteronom 33:1
Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
1 Imparati 13:1
Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie.
1 Timotei 6:11
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.
Lord
Psalmi 71:3
Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
Psalmi 91:1
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
Psalmi 91:9
Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
Deuteronom 33:27
Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.”
Isaia 8:14
Şi atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!
Ezechiel 11:16
De aceea spune despre ei: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Dacă-i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuşi le-am fost un Templu pentru câtăva vreme în ţara în care au venit.”
Ioan 6:56
Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
1 Ioan 4:16
Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.
all generations
Psalmi 89:1
(O cântare a lui Etan, ezrahitul.) Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.