Thou
Iov 9:26
trec ca şi corăbiile cele iuţi, ca vulturul care se repede asupra prăzii.
Iov 22:16
care au fost luaţi înainte de vreme şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?
Iov 27:20
Îl apucă groaza ca nişte ape; şi noaptea, îl ia vârtejul.
Iov 27:21
Vântul de răsărit îl ia şi se duce; îl smulge cu putere din locuinţa lui.
Isaia 8:7
iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice şi mari ale Râului (Eufrat), adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieşi din albia lui şi se va vărsa peste malurile lui;
Isaia 8:8
va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli şi va ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oştii lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele!”
Ieremia 46:7
Cine este acela care înaintează ca Nilul şi ale cărui ape se rostogolesc ca râurile?
Ieremia 46:8
Este Egiptul. El se umflă ca Nilul, şi apele lui se rostogolesc ca râurile. El zice: „Mă voi sui, voi acoperi ţara, voi nimici cetăţile şi pe locuitorii lor.”
as a sleep
Psalmi 73:20
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Isaia 29:7
Şi ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuii lui, strângându-l de aproape.
Isaia 29:8
După cum cel flămând visează că mănâncă, şi se trezeşte cu stomacul gol, şi după cum cel însetat visează că bea, şi se trezeşte stors de puteri şi cu setea neastâmpărată: tot aşa va fi şi cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului.” –
morning
Psalmi 103:15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Psalmi 103:16
Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
Isaia 40:6
Un glas zice: „Strigă!” – Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
Iacov 1:10
Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
Iacov 1:11
Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui.
1 Petru 1:24
Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos,