In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down, and withereth.
Psalmi 92:7
Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.
Iov 14:2
Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.
Matei 6:30
Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?