took off
Judecatori 4:15
Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul sabiei, pe Sisera, toate carele lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui şi a fugit pe jos.
Psalmi 46:9
El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. –
Psalmi 76:6
La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.
Ieremia 51:21
Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui;
Let us flee
Iov 11:20
Dar ochii celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!”
Iov 20:24
Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
Iov 27:22
Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui, şi cel rău ar vrea să fugă să scape de ele.
Psalmi 68:12
împăraţii oştirilor fug, fug, şi cea care rămâne acasă împarte prada.
Amos 1:14
de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei, şi-i va mistui palatele, în mijlocul strigătelor de război, în ziua luptei, şi în mijlocul vijeliei, în ziua furtunii.
Amos 5:19
Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!
Amos 9:1
Am văzut pe Domnul stând pe altar. Şi a zis: „Loveşte pragul de sus al porţii, ca să se cutremure uşorii, şi sfărâmă-i peste capetele lor ale tuturor. Rămăşiţa lor însă o voi pierde cu sabia, aşa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind şi niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa.
for the Lord
Exod 14:14
Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.”
Deuteronom 3:22
Nu te teme de ei; căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuşi pentru voi.”
1 Samuel 4:7
Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. „Vai de noi!”, au zis ei, „căci n-a fost aşa ceva până acum.
1 Samuel 4:8
Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceştia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustiu.