And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness:
Exod 15:24
Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?”
Geneza 19:4
Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile.
Psalmi 106:7
Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie.
Psalmi 106:13
Dar au uitat curând lucrările Lui şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.
Psalmi 106:25
ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat de glasul Lui.
1 Corinteni 10:10
Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de nimicitorul.