boards
Exod 26:15-25
15
Apoi să faci nişte scânduri pentru Cort; scândurile acestea să fie de lemn de salcâm, puse în picioare.
16
Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi, şi lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot şi jumătate.
17
Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta; aşa să faci la toate scândurile Cortului.
18
Să faci douăzeci de scânduri pentru Cort, înspre latura de miazăzi.
19
Sub cele douăzeci de scânduri, să pui patruzeci de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei.
20
Pentru a doua latură a Cortului, latura de miazănoapte, de asemenea să faci douăzeci de scânduri,
21
împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: câte două picioare sub fiecare scândură.
22
Pentru fundul Cortului, înspre latura de apus, să faci şase scânduri.
23
Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul Cortului;
24
să fie câte două la un loc, începând de jos, şi bine legate la vârf cu un cerc; amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel.
25
Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură.
Exod 40:18
Moise a aşezat Cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile şi a ridicat stâlpii.
Exod 40:19
A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra Cortului, şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului Cortului, cum poruncise lui Moise, Domnul.
shittim wood
Exod 25:5
piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;
Exod 25:10
Să facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
Numeri 25:1
Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
Deuteronom 10:3
Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte cu cele două table în mână.