the offering
Exod 35:5-21
5
Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. – Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint şi aramă;
6
materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire şi păr de capră;
7
piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm,
8
untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
9
pietre de onix şi alte pietre pentru împodobirea efodului şi a pieptarului. –
10
Toţi cei iscusiţi dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:
11
Locaşul, Cortul şi acoperişul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii şi picioarele lui;
12
chivotul şi drugii lui, capacul ispăşirii şi perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului;
13
masa şi drugii ei, cu toate uneltele ei, şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
14
sfeşnicul cu uneltele lui, candelele lui şi untdelemnul pentru sfeşnic;
15
altarul pentru tămâie şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare, şi perdeaua uşii de afară de la intrarea Cortului;
16
altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,
17
pânzele curţii, stâlpii ei, picioarele ei şi perdeaua de la poarta curţii;
18
ţăruşii Cortului, ţăruşii curţii şi funiile lor;
19
veşmintele preoţeşti pentru slujba Sfântului Locaş, veşmintele sfinte ale preotului Aaron şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.”
20
Toată adunarea copiilor lui Israel a ieşit dinaintea lui Moise.
21
Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea Cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte.
Exod 35:27-21
Exod 35:29-21
every morning
Psalmi 5:3
Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
Psalmi 101:8
În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea.
Proverbe 8:15
Prin mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte.
Isaia 50:4
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici.
Ieremia 21:12
casă a lui David! Aşa vorbeşte Domnul: „Faceţi dreptate dis-de-dimineaţă şi scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!