And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work, which the LORD commanded to make.
Exod 32:3
Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
2 Cronici 24:14
Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului şi înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Şi cu el au făcut unelte pentru Casa Domnului, unelte pentru slujbă şi pentru arderile de tot, pahare şi alte scule de aur şi de argint. Şi, în tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi de tot în Casa Domnului.
2 Cronici 31:6-10
6
Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi.
7
Au început să facă grămezile în luna a treia şi au isprăvit în luna a şaptea.
8
Ezechia şi căpeteniile au venit să vadă grămezile şi au binecuvântat pe Domnul şi pe poporul Său, Israel.
9
Şi Ezechia a întrebat pe preoţi şi pe leviţi de grămezile acestea.
10
Atunci marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: „De când au început să se aducă darurile în Casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat şi a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul Său. Şi iată ce mare grămadă a mai rămas.”
2 Corinteni 8:2
În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
2 Corinteni 8:3
Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
Filipeni 2:21
Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.
Filipeni 4:17
Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru.
Filipeni 4:18
Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.