They would none of my counsel: they despised all my reproof.
Proverbe 1:25
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
Psalmi 81:11
Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat.
Psalmi 119:111
Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.
Psalmi 119:173
Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile Tale.
Ieremia 8:9
Înţelepţii sunt daţi de ruşine, sunt uimiţi, sunt prinşi, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Şi ce înţelepciune au ei?
Luca 14:18-20
18
Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.”
19
Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”
20
Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.”