receive
Proverbe 2:1-9
1
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
6
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
7
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
8
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
9
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Proverbe 8:10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Proverbe 8:11
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Iov 22:22
Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui.
equity
1 Imparati 3:28
Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Şi s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui.