fear
Proverbe 9:10
Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.
Iov 28:28
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”
Psalmi 111:10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
Psalmi 112:1
Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
Eclesiastul 12:13
Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
but
Proverbe 1:22
„Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
Proverbe 1:29
Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
Proverbe 1:30
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
Proverbe 5:12
şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
Proverbe 5:13
Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
Proverbe 15:5
Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. –
Proverbe 18:2
Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. –
Ioan 3:18-21
18
Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20
Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21
Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
Romani 1:28
Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.