way
Proverbe 6:23
Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
Psalmi 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
Psalmi 139:24
Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!
Ieremia 21:8
Iar poporului acestuia să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vă pun înainte calea vieţii şi calea morţii.
Matei 7:14
Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
above
Filipeni 3:20
Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
Coloseni 3:1
Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
Coloseni 3:2
Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
that
Proverbe 2:18
Căci casa ei coboară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
Proverbe 5:5
Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
Proverbe 7:27
Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.
Proverbe 9:8
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Proverbe 23:14
Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.