thoughts
Proverbe 6:16-19
16
Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
17
ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
18
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
19
martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
Proverbe 24:9
Gândul celui nebun nu este decât păcat, şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. –
Ieremia 4:14
Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?
Matei 15:19
Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
but
Proverbe 15:23
Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! –
Psalmi 19:14
Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!
Psalmi 37:30
Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
Psalmi 37:31
Legea Dumnezeului său este în inima lui; şi nu i se clatină paşii.
Psalmi 45:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat cum se cântă: „Crinii”. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare. O cântare de dragoste.) Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
Matei 12:34-37
34
Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.
35
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
36
Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.
37
Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”