A wholesome
Proverbe 12:18
Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
Proverbe 16:24
Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. –
Maleahi 4:2
Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
a tree
Proverbe 3:18
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
Geneza 3:22-24
22
Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
23
De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat.
24
Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.
1 Timotei 6:3
Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,
Apocalipsa 2:7
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
a breach
Proverbe 18:8
Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor. –
Proverbe 18:14
Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? –
Proverbe 26:22
Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. –
Psalmi 52:2-4
2
Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
3
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. – (Oprire)
4
Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare!
Psalmi 109:22
Sunt nenorocit şi lipsit, şi îmi e rănită inima înăuntrul meu.