shutteth
Proverbe 6:12-14
12
Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
13
clipeşte din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
14
Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte certuri.
Proverbe 10:10
Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –
Isaia 6:10
Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”
Matei 13:15
Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”
Ioan 3:20
Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
moving
Proverbe 16:27
Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
Mica 7:3
Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce doreşte cu lăcomie, şi astfel merg mână-n mână.
Matei 14:7
De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
Matei 14:8
Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
Matei 27:23-26
23
Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
24
Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
25
Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
26
Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.