The slothful
Proverbe 15:19
Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. –
Proverbe 26:13-16
13
Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!”
14
Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
15
Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. –
16
Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
Numeri 13:32
Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.
Numeri 13:33
Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”