If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?
Proverbe 20:16
Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –
Exod 22:26
Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui;
Exod 22:27
căci este singura lui învelitoare, este haina cu care îşi înveleşte trupul: cu ce are să se culce? Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.
2 Imparati 4:1
O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi.”