keepeth
Proverbe 2:1-6
1
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
6
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
Proverbe 3:1-35
1
Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.
3
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
7
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8
Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
9
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.
11
Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17
Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
19
Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20
prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua.
21
Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău.
23
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
24
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
27
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
28
Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai.
29
Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.
30
Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău.
31
Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui!
32
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
33
Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântă.
34
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
35
Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.
but
Proverbe 28:24
Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul. –
Proverbe 19:26
Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. –
Proverbe 23:19-22
19
Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă.
20
Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne.
21
Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.
22
Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.
Proverbe 29:3
Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. –
Proverbe 29:15
Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. –
Luca 15:13
Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată.
Luca 15:30
iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat.”
1 Petru 4:3
Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
1 Petru 4:4
De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.