I gave
Eclesiastul 1:17
Mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vânt.
Eclesiastul 7:25
M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile, cu gând să înţeleg, să adâncesc şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor, şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei.
Eclesiastul 8:9
Toate acestea le-am văzut, şi mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpâneşte peste alt om, ca să-l facă nenorocit.
Eclesiastul 8:16
Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care şi-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte –
Eclesiastul 8:17
am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla; şi chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot nu poate să găsească.
Psalmi 111:2
Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
Proverbe 2:2-4
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
Proverbe 4:7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
Proverbe 18:1
Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. –
Proverbe 18:15
O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. –
Proverbe 23:26
Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
1 Timotei 4:15
Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.
this sore
Eclesiastul 3:10
Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.
Eclesiastul 4:4
Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
Eclesiastul 12:12
Încolo, fiule, ia învăţătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să ştii că n-ai mai isprăvi, şi multă învăţătură oboseşte trupul.
Geneza 3:19
În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”