the Preacher
Eclesiastul 1:12
Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim.
Eclesiastul 7:27
Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul;
Eclesiastul 12:8-10
8
O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune.
9
Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători.
10
Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute şi să scrie întocmai cuvintele adevărului.
Neemia 6:7
şi că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Şi acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoştinţa împăratului. Vino, dar, şi să ne sfătuim împreună.”
Psalmi 40:9
Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!
Isaia 61:1
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
Iona 3:2
„Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
2 Petru 2:5
dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;
king
Eclesiastul 1:12
Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim.
1 Imparati 11:42
Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.
1 Imparati 11:43
Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea tatălui său, David. În locul lui a domnit fiul său Roboam.
2 Cronici 9:30
Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.
2 Cronici 10:17-19
17
Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam.
18
Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroşcat cu pietre de copiii lui Israel şi a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit şi s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim.
19
Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.