all
Geneza 47:9
Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei, în timpul călătoriei lor.”
Iov 5:7
Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
Iov 14:1
Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.
Psalmi 90:7-10
7
Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
8
Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.
9
Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
10
Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm.
Psalmi 90:15-10
Psalmi 127:2
Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.
his heart
Eclesiastul 5:12
Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă.
Estera 6:1
În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă şi a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului,
Iov 7:13
Când zic: „Patul mă va uşura, culcuşul îmi va alina durerile,”
Iov 7:14
atunci mă înspăimânţi prin vise, mă îngrozeşti prin vedenii.
Psalmi 6:6
Nu mai pot gemând! În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul şi-mi scald patul în lacrimi.
Psalmi 6:7
Mi s-a supt faţa de întristare şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.
Psalmi 32:4
Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)
Psalmi 77:2-4
2
În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
3
Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul. – (Oprire)
4
Tu îmi ţii pleoapele deschise; şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.
Daniel 6:18
Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă.
Faptele Apostolilor 14:22
întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.