What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth?
Eclesiastul 1:3
Ce folos are omul din toată truda pe care şi-o dă sub soare?
Eclesiastul 2:11
Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare.
Eclesiastul 2:22
Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui şi din toată străduinţa inimii lui cu care se trudeşte sub soare?
Eclesiastul 2:23
Toate zilele lui sunt pline de durere, şi truda lui nu este decât necaz: nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune.
Eclesiastul 5:16
Şi acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise; şi ce folos are el că s-a trudit în vânt?
Proverbe 14:23
Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. –
Matei 16:26
Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?