the living
Eclesiastul 7:2
Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte îşi pune la inimă lucrul acesta.
Iov 30:23
Căci ştiu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toţi cei vii.
Evrei 9:27
Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,
the dead
Iov 14:21
De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic; de sunt înjosiţi, habar n-are.
Psalmi 6:5
Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?
Psalmi 88:10
Oare pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? – (Oprire)
Psalmi 88:11
Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în Adânc?
Isaia 63:16
Totuşi Tu eşti Tatăl nostru! Căci Avraam nu ne cunoaşte, şi Israel nu ştie cine suntem; dar Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu, din veşnicie Te numeşti „Mântuitorul nostru”.
for the
Eclesiastul 2:16
Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului: chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul!
Eclesiastul 8:10
Atunci am văzut pe cei răi îngropaţi şi ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt şi uitaţi în cetate. Şi aceasta este o deşertăciune!
Iov 7:8-10
8
Ochiul, care mă priveşte, nu mă va mai privi; ochiul Tău mă va căuta, şi nu voi mai fi.
9
Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se coboară în Locuinţa morţilor!
10
Nu se va mai întoarce în casa lui şi nu-şi va mai cunoaşte locul în care locuia.
Psalmi 109:15
Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ,
Isaia 26:14
Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre, şi nu se vor mai scula; căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit şi le-ai şters pomenirea.