I said, I shall not see the LORD, even the LORD, in the land of the living: I shall behold man no more with the inhabitants of the world.
Iov 35:14
Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!
Iov 35:15
Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire.
Psalmi 6:4
Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta!
Psalmi 6:5
Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?
Psalmi 27:13
O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!…
Psalmi 31:22
În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.
Psalmi 116:8
Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, şi picioarele, de cădere.
Psalmi 116:9
Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.
Eclesiastul 9:5
Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.
Eclesiastul 9:6
Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor demult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.