is removed
Iov 7:7
Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.
Psalmi 89:45-47
45
i-ai scurtat zilele tinereţii şi l-ai acoperit de ruşine. – (Oprire)
46
Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi va arde mânia ca focul?
47
Adu-Ţi aminte ce scurtă este viaţa mea şi pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului.
Psalmi 102:11
Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă, şi mă usuc ca iarba.
Psalmi 102:23
El mi-a frânt puterea în drum şi mi-a scurtat zilele.
Psalmi 102:24
Eu zic: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic!”
as a
Isaia 1:8
Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată.
Isaia 13:20
El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo, şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo,
have cut
Iov 7:6
Zilele mele zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului, se duc şi nu mai am nicio nădejde!
Iov 9:25
Zilele mele aleargă mai iuţi decât un alergător; fug fără să fi văzut fericirea;
Iov 9:26
trec ca şi corăbiile cele iuţi, ca vulturul care se repede asupra prăzii.
Iov 14:2
Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.
Iacov 4:14
şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
he will cut
Iov 7:3-5
3
aşa am eu parte de luni de durere, şi partea mea sunt nopţi de suferinţă.
4
Mă culc şi zic: „Când mă voi scula? Când se va sfârşi noaptea?” Şi mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.
5
Trupul mi se acoperă cu viermi şi cu o coajă pământoasă, pielea-mi crapă şi se desface.
Iov 17:1
Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul.
Psalmi 31:22
În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.
Psalmi 119:23
Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.