a crane
Iov 30:29
Am ajuns frate cu şacalii, tovarăş cu struţii.
Psalmi 102:4-7
4
Inima îmi este lovită şi mi se usucă întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
5
Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne.
6
Semăn cu pelicanul din pustiu, sunt ca o cucuvea din dărâmături;
7
nu mai pot dormi şi sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiş.
I did mourn
Isaia 59:11
Mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne văităm ca nişte porumbei, aşteptăm izbăvirea, şi nu este, aşteptăm mântuirea, şi ea este departe de noi.
Ezechiel 7:16
Fugarii lor, când scapă, stau pe munţi ca nişte porumbei ai văilor, văitându-se toţi, fiecare de nelegiuirea lui.
Naum 2:7
S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca nişte turturele şi se bat în piept.
mine eyes
Psalmi 69:3
Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu.
Psalmi 119:82
Mi se topesc ochii după făgăduinţa Ta şi zic: „Când mă vei mângâia?”
Psalmi 119:123
Mi se topesc ochii după mântuirea Ta şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
Psalmi 123:1-4
1
(O cântare a treptelor.) La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri.
2
Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei, la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi.
3
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;
4
ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.
Plangerile lui Ieremia 4:17
Şi acolo ni se sfârşeau ochii şi aşteptam zadarnic ajutor! Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuşi nu ne-a izbăvit.
I am
Psalmi 119:122
Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
Psalmi 143:7
Grăbeşte de m-ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!