arrows
Psalmi 45:5
Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
Psalmi 120:4
Săgeţi ascuţite de războinic cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
Ieremia 5:16
Tolba lui cu săgeţi este ca un mormânt deschis; toţi sunt nişte viteji.
Ezechiel 21:9-11
9
„Fiul omului, proroceşte şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul.” Zi: „Sabia, da, sabia este ascuţită şi lustruită.
10
Este ascuţită pentru măcel şi lustruită ca să lucească!… O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului Meu, care nesocoteşte orice lemn…
11
A dat-o la lustruit, ca s-o apuce cu mâna; este ascuţită sabia şi lustruită, ca să înarmeze mâna celui ce măcelăreşte.
their horses
Judecatori 5:22
Atunci copitele cailor au răsunat de goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.
Ieremia 47:3
de tropăitul copitelor cailor lui puternici, de uruitul carelor lui şi de scârţâitul roţilor; părinţii nu se mai întorc spre copiii lor, atât le sunt de slăbite mâinile,
Mica 4:13
„Scoală-te, fiica Sionului, şi treieră! Căci îţi fac un corn de fier şi o copită de aramă, ca să sfărâmi multe popoare şi să închini Domnului prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”
Naum 2:3
Scuturile vitejilor săi sunt roşii, războinicii sunt îmbrăcaţi cu purpură; fulgeră carele de focul oţelului în ziua sorocită pregătirii de luptă, şi suliţele se învârtesc.
Naum 2:4
Duruiesc carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe; parcă sunt nişte făclii la vedere şi aleargă ca fulgerele…
Naum 3:2
Auziţi pocnetul biciului, uruitul roţilor, tropăitul cailor şi durduitul carelor!