the Lord
Isaia 49:10
Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.
Psalmi 25:9
El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
Psalmi 32:8
„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
Psalmi 48:14
Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.
Psalmi 73:24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
1 Tesaloniceni 3:11
Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!
and satisfy
Isaia 33:16
acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
Iov 5:20
El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
Psalmi 33:19
ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.
Psalmi 34:9
Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
Psalmi 34:10
Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
Psalmi 37:19
Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete.
Ieremia 17:8
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod.
Osea 13:5
Eu te-am cunoscut în pustiu, într-un pământ fără apă.
make fat
Psalmi 92:14
Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi,
Proverbe 3:8
Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
Proverbe 11:25
Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –
Proverbe 13:4
Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. –
Proverbe 28:25
Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug. –
be like
Isaia 61:11
Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.”
Cantarea cantarilor 4:15
O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban.
Ieremia 31:12
Ei vor veni şi vor chiui de bucurie pe înălţimile Sionului; vor alerga la bunătăţile Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi şi boi; sufletul le va fi ca o grădină bine udată şi nu vor mai tânji.
Ezechiel 36:35
Şi se va spune atunci: „Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!”
fail
Iov 6:15-20
15
Fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec.
16
Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
17
vine arşiţa vremii şi seacă, vine căldura soarelui şi li se usucă albia.
18
Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustiu şi pier.
19
Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd.
20
Dar rămân înşelaţi în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele.