delight
Iov 22:26
Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
Iov 27:10
Este Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?
Iov 34:9
Căci el a zis: „Nu-i foloseşte nimic omului să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.”
Psalmi 36:8
Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.
Psalmi 37:4
Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Psalmi 37:11
Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.
Habacuc 3:18
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
Filipeni 4:4
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
1 Petru 1:8
pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
to ride
Isaia 33:16
acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
Deuteronom 32:13
L-a suit pe înălţimile ţării, şi Israel a mâncat roadele câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,
Deuteronom 33:29
Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul, Scutul care îţi dă ajutor şi sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta, şi tu vei călca peste înălţimile lor.”
Habacuc 3:19
Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele. – Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi.
and feed
Isaia 1:19
De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;
Psalmi 105:9-11
9
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10
El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
11
zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”
Psalmi 135:12
şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său, Israel.
Psalmi 136:21
Şi le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Ieremia 3:19
Eu ziceam: „Cum să te pun printre copiii Mei şi să-ţi dau o ţară plăcută, o moştenire, podoabă între podoabele neamurilor?” Mă gândeam că Mă vei chema: „Tată!” şi nu te vei mai abate de la Mine.
the mouth
Isaia 1:20
dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”
Isaia 40:5
Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.”
Mica 4:4
ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.
Matei 24:35
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.