portion
Ieremia 51:19
Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor este numele Lui.
Psalmi 16:5
Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
Psalmi 16:6
O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.
Psalmi 73:26
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
Psalmi 119:57
Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.
Psalmi 142:5
Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii.”
Plangerile lui Ieremia 3:24
„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.
former
Ieremia 10:12
Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
Proverbe 16:4
Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
Isaia 45:7
Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
Israel
Exod 19:5
Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;
Deuteronom 32:9
căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
Psalmi 74:2
Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
Psalmi 135:4
Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.
Isaia 47:6
Mă mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem moştenirea şi-i dădusem în mâinile tale: dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului.
The Lord
Ieremia 31:35
Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor:
Ieremia 32:18
Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni şi pedepseşti nelegiuirea părinţilor în sânul copiilor lor după ei. Tu eşti Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oştirilor!
Ieremia 50:34
Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui nume este Domnul oştirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării şi să facă pe locuitorii Babilonului să tremure.
Isaia 47:4
Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oştirilor, Sfântul lui Israel. –
Isaia 51:15
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stârnesc marea şi fac să-i urle valurile şi al cărui nume este Domnul oştirilor.
Isaia 54:5
căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ,