I went
Iona 1:3
Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului.
Ioan 15:14
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
Faptele Apostolilor 26:19
De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.