for
Psalmi 34:6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
Psalmi 35:9-11
9
Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se va înveseli de mântuirea Lui.
10
Toate oasele mele vor zice: „Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?”
11
Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
Psalmi 69:33
Căci Domnul ascultă pe cei săraci şi nu nesocoteşte pe prinşii Lui de război.
Psalmi 72:4
El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
Psalmi 109:30
Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl voi mări în mijlocul mulţimii;
Psalmi 109:31
căci El stă la dreapta săracului, ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.
Isaia 25:4
Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii; căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid.
Iacov 2:5
Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
Iacov 2:6
Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?