Cursed be the day wherein I was born: let not the day wherein my mother bare me be blessed.
Ieremia 15:10
Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuşi toţi mă blestemă!”
Iov 3:3-16
3
„Blestemată să fie ziua în care m-am născut şi noaptea care a zis: „S-a zămislit un copil de parte bărbătească.”
4
Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer şi să nu mai strălucească lumina peste ea!
5
S-o cuprindă întunericul şi umbra morţii, nori groşi să vină peste ea, şi neguri de peste zi s-o înspăimânte!
6
Noaptea aceea! S-o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni!
7
Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea!
8
Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce ştiu să întărâte Leviatanul;
9
să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aştepte lumina şi să nu mai vadă genele zorilor zilei!
10
Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei.
11
De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?
12
De ce am găsit genunchi care să mă primească? Şi ţâţe care să-mi dea lapte?
13
Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni
14
cu împăraţii şi cei mari de pe pământ, care şi-au zidit falnice morminte,
15
cu domnitorii care aveau aur şi şi-au umplut casele cu argint.
16
Sau n-aş mai fi în viaţă, aş fi ca o stârpitură îngropată, ca nişte copii care n-au văzut lumina!