Immer
1 Cronici 24:14
al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
Ezra 2:37
fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
Ezra 2:38
fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
Neemia 7:40
fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
Neemia 7:41
fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
chief
2 Imparati 25:18
Căpetenia străjerilor a luat pe marele preot Seraia, pe Ţefania, al doilea preot, şi pe cei trei păzitori ai pragului.
2 Cronici 35:8
Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoţilor şi leviţilor. Hilchia, Zaharia şi Iehiel, mai marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paşti, două mii şase sute de miei şi trei sute de boi.
Faptele Apostolilor 4:1
Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
Faptele Apostolilor 5:24
Când au auzit aceste vorbe, căpitanul Templului şi preoţii cei mai de seamă au rămas înmărmuriţi şi nu ştiau ce să creadă despre apostoli şi despre urmările acestei întâmplări.