he uttereth
Ieremia 10:12
Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
Ieremia 10:13
La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.
Iov 37:2-11
2
Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui!
3
Îl rostogoleşte pe toată întinderea cerurilor, şi fulgerul Lui luminează până la marginile pământului.
4
Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul Lui măreţ; şi nu mai opreşte fulgerul, de îndată ce răsună glasul Lui.
5
Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.
6
El zice zăpezii: „Cazi pe pământ!” Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai puternice ploi.
7
Pecetluieşte mâna tuturor oamenilor, pentru ca toţi să se recunoască de făpturi ale Lui.
8
Fiara sălbatică se trage într-o peşteră şi se culcă în vizuina ei.
9
Vijelia vine de la miazăzi, şi frigul din vânturile de la miazănoapte.
10
Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheaţa şi micşorează locul apelor mari.
11
Încarcă norii cu aburi şi-i risipeşte scânteietori;
Iov 40:9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
Psalmi 18:13
Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină şi cărbuni de foc.
Psalmi 29:3-10
3
Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
4
Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
5
Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului;
6
îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli.
7
Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc,
8
glasul Domnului face să se cutremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades.
9
Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”
10
Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.
Psalmi 46:6
Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.
Psalmi 68:33
Cântaţi Celui ce călăreşte pe cerurile cerurilor veşnice! Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!
Psalmi 104:7
dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
Ezechiel 10:5
Vâjâitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară ca glasul Dumnezeului celui Atotputernic când vorbeşte.
there is
Iov 36:26-33
26
Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns.
27
Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia,
28
pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.
29
Şi cine poate pricepe ruperea norului şi bubuitul cortului Său?
30
Iată, El Îşi întinde lumina în jurul Lui şi acoperă adâncimile mării.
31
Prin aceste mijloace, El judecă popoarele şi dă belşug de hrană.
32
Ia fulgerul în mână şi-l aruncă asupra potrivnicilor Lui.
33
Dă de veste că e de faţă printr-un bubuit, şi până şi turmele Îi simt apropierea.
Iov 37:13
Îi face să pară ca o nuia cu care loveşte pământul, sau ca un semn al dragostei Lui.
Iov 38:34-38
34
Îţi înalţi tu glasul până la nori, ca să chemi să te acopere râuri de ape?
35
Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece? Îţi zic ele: „Iată-ne”?
36
Cine a pus înţelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?
37
Cine poate să numere norii cu înţelepciune şi să verse burdufurile cerurilor,
38
pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi, şi bulgării de pământ să se lipească împreună?
Psalmi 135:7
El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
Amos 9:7
„Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii etiopienilor, copii ai lui Israel? – zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca şi pe filisteni din Caftor şi pe sirieni din Chir?
and he causeth
Psalmi 135:7
El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
bringeth
Geneza 8:1
Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit.
Exod 10:13
Moise şi-a întins toiagul peste ţara Egiptului; şi Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară, toată ziua şi toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele.
Exod 10:19
Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului.
Exod 14:21
Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două.
Iov 38:22
Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,
Psalmi 78:26
A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit şi a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.
Psalmi 135:7
El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
Psalmi 147:18
El Îşi trimite cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.
Iona 1:4
Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic şi a stârnit o mare furtună. Corabia ameninţa să se sfărâme.
Iona 4:8
Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!”
Matei 8:26
El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.
Matei 8:27
Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”