I will
Ieremia 8:14
„Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă şi haidem în cetăţile întărite ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului.
Ieremia 23:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”
Ieremia 25:15
Căci aşa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele şi dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite.
Psalmi 60:3
Ai făcut pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorţire.
Psalmi 69:21
Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
Psalmi 75:8
În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
Psalmi 80:5
Îi hrăneşti cu o pâine de lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din plin.
Isaia 2:17
Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.
Isaia 2:22
Nu vă mai încredeţi, dar, în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el?
Plangerile lui Ieremia 3:15
M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
Plangerile lui Ieremia 3:19
Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
Apocalipsa 8:11
Steaua se chema „Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.