the horn
Iov 16:15
Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.
Psalmi 75:5
Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
Psalmi 75:10
Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.
Psalmi 89:24
Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.
Psalmi 132:17
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
Ieremia 48:25
Tăria Moabului este frântă, şi braţul lui, zdrobit, zice Domnul.
Luca 1:69
Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –
he hath
Psalmi 74:11
Pentru ce Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
he burned
Deuteronom 32:22
Căci focul mâniei Mele s-a aprins şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, va nimici pământul şi roadele lui, va arde temeliile munţilor.
Psalmi 79:5
Până când, Doamne, Te vei mânia fără încetare şi va arde mânia Ta ca focul?
Psalmi 89:46
Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi va arde mânia ca focul?
Isaia 1:31
Omul tare va fi ca un câlţ, şi lucrarea lui, ca o scânteie; amândoi vor arde împreună, şi nimeni nu-i va stinge.
Isaia 42:25
De aceea a vărsat El peste Israel văpaia mâniei Lui şi grozăviile războiului: războiul l-a aprins din toate părţile, şi n-a înţeles; l-a ars, şi n-a luat seama.
Ieremia 4:4
Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!
Ieremia 7:20
De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, peste copacii de pe câmp şi peste roadele pământului; şi va arde şi nu se va stinge.”
Maleahi 4:1
Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Luca 3:17
Acela are lopata în mână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”