broken
Iov 4:10
Mugetul leilor încetează, dinţii puilor de lei sunt zdrobiţi!
Psalmi 3:7
Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
Psalmi 58:6
Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!
gravel
Proverbe 20:17
Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –
Matei 7:9
Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
Luca 11:11
Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?
he hath
Psalmi 102:9
Mănânc ţărână în loc de pâine şi îmi amestec lacrimile cu băutura,
covered me with ashes
Iov 2:8
Şi Iov a luat un ciob să se scarpine şi a şezut pe cenuşă.
Ieremia 6:26
Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac şi tăvăleşte-te în cenuşă, jeleşte-te ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neaşteptate vine pustiitorul peste noi. –
Iona 3:6
Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă.