Remembering
Neemia 9:32
Şi acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic şi înfricoşat, Tu care Îţi ţii legământul Tău de îndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin care am trecut noi, împăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri, prorocii noştri, părinţii noştri şi tot poporul Tău, din vremea împăraţilor Asiriei până în ziua de azi.
Iov 7:7
Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.
Psalmi 89:47
Adu-Ţi aminte ce scurtă este viaţa mea şi pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului.
Psalmi 89:50
Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-Ţi aminte că port în sân ocara multor popoare;
Psalmi 132:1
(O cântare a treptelor.) Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
the
Plangerile lui Ieremia 3:5
A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
Plangerile lui Ieremia 3:15
M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
Ieremia 9:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin şi-i voi da să bea ape otrăvite.