recall to my mind
Psalmi 77:7-11
7
„Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor?
8
S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
9
A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” – (Oprire)
10
Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi”…
11
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
therefore
Plangerile lui Ieremia 3:24-29
24
„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.
25
Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
26
Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
27
Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
28
Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
29
să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea;
Psalmi 119:81
Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
Psalmi 130:7
Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare!
Habacuc 2:3
Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.