He sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne it upon him.
Plangerile lui Ieremia 2:10
Bătrânii fiicei Sionului şed pe pământ şi tac; şi-au presărat ţărână pe cap, s-au încins cu saci; fecioarele Ierusalimului îşi pleacă la pământ capul.
Psalmi 39:9
Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi.
Psalmi 102:7
nu mai pot dormi şi sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiş.
Ieremia 15:17
N-am şezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă înveselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umplusem de mânie.