covered
Psalmi 97:2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
that
Plangerile lui Ieremia 3:8
Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
Psalmi 80:4
Doamne Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
Ieremia 14:11
Şi Domnul mi-a zis: „Nu mijloci pentru poporul acesta!
Ieremia 15:1
Domnul mi-a zis: „Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!
Zaharia 7:13
Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.