hast
2 Cronici 33:13
I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.
2 Cronici 33:19
Rugăciunea lui şi felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi şi a înălţat idoli Astarteii şi chipuri cioplite, înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai.
Iov 34:28
ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
Psalmi 3:4
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)
Psalmi 6:8
Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele!
Psalmi 6:9
Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!
Psalmi 34:6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
Psalmi 66:19
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
Psalmi 116:1
Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
Psalmi 116:2
Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
Isaia 38:5
„Du-te şi spune lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
hide
Psalmi 55:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. O cântare a lui David.) Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele!
Psalmi 88:13
Doamne, eu Îţi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.
Psalmi 88:14
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi faţa Ta?
Romani 8:26
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.